Produkter

VI STÄRKER DEN GRÖNA PROFILEN

och levererar en ny standard inom offentliga toalettfaciliteter.

Vi vill hjälpa våra kunder att skapa och bevara toalettfaciliteter som är hygieniskt rena, luktfria och presentabla. Det gör vi genom att erbjuda miljövänliga energibesparande produkter och servicetjänster som samtidigt ökar kundens fokus på kärnverksamheten.

Vatten- och luktfria urinoarer

Handtorkar

Rengöringsmedel & bioenzym-produkter

Vattenfri luktspärr för
avlopp från GREEN DRAIN™

SERVICEAVTAL

Låt HOPE hjälpa dig att underhålla dina toalettfaciliteter

Det finns inga kontor, restauranger eller andra företag som är betjänta av att ha ohygieniska toalettfaciliteter som kan skada kärnverksamheten.
Med ett serviceavtal hos HOPE, får du ett unikt koncept med ett fast och tryggt samarbetsavtal.