Urinoarer

LUKT- OCH VATTENFRIA URINOARER

utan att använda spärrvätskor

Som marknadsledande inom vattenfria urinoarer och handtorkar, har URIMAT® förbundit sig att fokusera på hållbarhet. Alla versioner av de vattenfria urinoarerna och handtorkarna tillverkas med hjälp av miljövänliga material och tillverkningsprocesser. Vi lägger stor vikt vid utsläppsneutral tillverkning och höga etiska standarder, när vi väljer nya leverantörer. HOPE A/S är exklusiv distributör av URIMAT®.

EN NY STANDARD INOM OFFENTLIGA FACILITETER

1 100 % luktfri miljö
2 Den lägsta förstagångsinvesteringen
3 Det måste användas vatten vid rengöringen
4 Ingen användning av spärrvätskor eller vattenlås
5 Sparar i genomsnitt 150 000 liter vatten per urinoar

NÅGRA AV VÅRA GLADA KUNDER

Om Urimat®

På ett område där andra är passiva, är URIMAT® en tillverkare som sätter nya trender och standarder inom vattenfria urinoarer. De vattenfria urinoarerna tillverkas av schweiziska URIMAT® och de är kända över hela världen, och bidrar till en markant förbättrad hygien och stora vattenbesparingar i tusentals toaletter över hela världen.

URIMATS® innovativa teknik inger förtroende hos kunden, och med de mycket positiva ekonomiska lösningarna är de en god investering. Genom att välja URIMAT® bidrar du till att rädda miljontals liter rent friskt dricksvatten. Sötvatten är en värdefull resurs, och på många platser är det en bristvara. Varför spola ut urin med rent friskt dricksvatten?

PATENT – MP-ACTIVE TRAP

MB-ActiveTrap är en patenterad lösning som är konstruerad för att leda urinen genom insatsen på ett speciellt sätt. Den speciella genomströmningen av urinen garanterar en jämn och konstant förbrukning av det bioaktiva blocket. På så sätt kontrolleras insatsens långa livslängd.

Den integrerade MB-ActiveCube förbättrar hygienen, minskar urinsten och förehindrar att avloppet sätts igen på grund av organiskt avfall i urinen, som annars normalt kommer att bilda avlagringar i avloppet.

Den vertikala membrantekniken garanterar att dålig lukt isoleras fullständigt från avloppet. Dessutom garanterar det unika membranet att MB-ActiveTrap kan användas både där det är negativt och positivt tryck i avloppsrören. Det är omöjligt att gaser från avloppsledningen kommer upp genom membranet.

Sparar i genomsnitt 150 000 liter vatten per urinoar

Kontakta HOPE A/S för en lösning till befintliga urinoarer

Hope media

Unik möjlighet till annonsering

Som marknadsledande inom vattenfria urinoarer och handtorkar, har URIMAT® förbundit sig att fokusera på hållbarhet. Vi lägger stor vikt vid utsläppsneutral tillverkning och höga etiska standarder, när vi väljer nya leverantörer. HOPE A/S är exklusiv distributör av URIMAT®.

Besparing

Spar årligt omkostningerne til mellem 100.000 og 150.000 liter friskt drikkevand pr Urimat urinal i forhold til et traditionelt vandløbende urinal. Det svarer til samme mængde vand som et 1-1,5 meter dybt og 10 gange 10 meter stort svømmebassin!

Miljö

Rent drikkevand er en knaphedsfaktor. Kun 0,3% af al vand på jorden er tilgængelig i kilder, floder eller grundvand og potentielt til brug som drikkevand. Urimat er med til at spare på planetens ressourcer og dermed sikre et bedre miljø.

Fördelar

Få et lugtfrit og indbydende toiletmiljø. Undgå etablering af vandtilløb. Send et positivt og miljøvenligt signal til dine gæster/kunder. Undgå urinsten, tilstoppelser og efterfølgende reparationer og vedligeholdelse.

FÅ ETT ERBJUDANDE PÅ VATTENFRIA URINOARER FRÅN HOPE A/S

100 % fri från obehagliga lukter